Gałąź budownictwa ściśle podlega dziedzinie nauki jaką jest inżynieria lądowa. To właśnie inżynieria lądowa zajmuje się wszelkimi zagadnieniami technicznymi i technologicznymi dotyczącymi budownictwa. Wiedza, którą muszą posiadać inżynierowie, dotyczy różnorodnych obszarów budownictwa: nie tylko zasad wytrzymałości i stabilności konstrukcji, ale również właściwości poszczególnych materiałów budowlanych, ich wpływu na środowisko, technologii wznoszenia obiektów czy też organizacji pracy na budowie.

Źródło obrazka Publicdomainpictures.net

Źródło obrazka Publicdomainpictures.net

Inżynier budownictwa musi również posiadać przynajmniej orientacyjną wiedzę w zakresie urządzeń i instalacji sanitarnych i elektrycznych stosowanych w budynkach, mimo że są one domeną inżynierów innych dziedzin. Powinien radzić sobie zarówno w biurze na etapie projektowania, jak i na placu budowy w trakcie wznoszenia obiektu, a także przewidywać i zapobiegać ewentualnym błędom w wykonaniu. To wszystko sprawia, że inżynieria lądowa jest nauką niezwykle obszerną i wymagającą ciągłego doskonalenia się i poszerzania zakresu wiedzy i umiejętności.

Budownictwo jako jedna z gałęzi przemysłu zajmuje się projektowaniem i wznoszeniem wszelkich obiektów budowlanych. Do jego zadań należy ponadto ich rozbudowa, modernizacja czy rozbiórka. To stale rozwijająca się gałąź przemysłu.

Źródło obrazka Wikipedia.org

Źródło obrazka Wikipedia.org

Ze względu na ciągłe powiększanie się i modernizację miast, zapotrzebowanie na nowe drogi, mosty czy tunele, firmy budowlane i projektowe nie muszą obawiać się kryzysu lub choćby braku nowych zleceń. Przemysł budowlany to również firmy produkujące różnorodne materiały budowlane i urządzenia wyposażenia budowli – te również napędzane są przez rozwój i urbanizację. Dodatkowym zastrzykiem dla polskiego budownictwa są też niewątpliwie zbliżające się Mistrzostwa w Piłce Nożnej. To właśnie teraz najprężniej odnawiane są dworce kolejowe, stacje metra, autostrady, nie wspominając o budowie Stadionu Narodowego. Obecnie szacuje się, że budownictwo w Polsce zatrudnia około 500 tysięcy osób – nawet do 10% ogółu osób aktywnych zawodowo. Coraz więcej jest też osób kształcących się w tym kierunku.