Beton jest obecnie jednym z najpowszechniej stosowanych materiałów budowlanych. Decyduje o tym jego wysoka wytrzymałość oraz odporność na typowe warunki środowiskowe. Beton stosuje się zarówno do wznoszenia budynków mieszkalnych i przemysłowych, jak i mostów, tuneli, wiaduktów oraz dróg. Jednak nie do każdego rodzaju obiektu stosuje się ten sam rodzaj betonu.

Zdjęcie ze strony Wikipedia.org

Zdjęcie ze strony Wikipedia.org

W zależności od przeznaczenia stosuje się betony o różnej wytrzymałości, betony lekkie, w których zwykłe kruszywo zastąpione jest porowatym keramzytem, betony wodoszczelne. Konstrukcje z betonu są zwykle pokrywane tynkiem lub okładziną, by osłonić konstrukcję przed środowiskiem zewnętrznym i ukryć niezbyt atrakcyjną szorstką strukturę. Najnowszym osiągnięciem w technologii betonu jest uzyskanie betonu ‘przezroczystego’, a właściwie przepuszczającego światło. Efekt ten uzyskiwany jest przez wtopienie światłowodów w strukturę betonu. Co ciekawe, taki ‘przezroczysty’ beton jest równie wytrzymały co tradycyjny i równie dobrze może być wykorzystywany w celach konstrukcyjnych.

Każdy budynek, zarówno w trakcie budowy, jak i w czasie użytkowania, jest obciążony pewnym ryzykiem. Należy liczyć się z możliwością popełnienia błędu przez projektanta lub wystąpienia niedociągnięć już na placu budowy. Takie błędy mogą stać się przyczyną opóźnień, dodatkowych kosztów, a nawet katastrofy budowlanej.

Obrazek z Flickr.com

Obrazek z Flickr.com

Równie niebezpieczne są nieprzewidziane wypadki losowe, np. pożary lub powodzie. O katastrofie budowlanej możemy mówić w przypadku nagłego uszkodzenia lub zniszczenia obiektu budowlanego, ale także rusztowań czy deskowań. W przypadku jej wystąpienia za zorganizowanie pomocy osobom poszkodowanym oraz powiadomienie odpowiednich organów odpowiedzialny jest kierownik budowy. Przede wszystkim powiadomić należy inwestora, policję, inspektora nadzoru oraz projektanta danego obiektu. Bardzo ważne jest ustalenie przyczyny katastrofy i osoby za nią odpowiedzialnej. Zajmuje się tym specjalnie powołana komisja. Po wykonaniu tych działań należy jak najszybciej usunąć skutki katastrofy budowlanej.

Proces wykonania obiektu budowlanego to nie tylko samo wzniesienie go na danym terenie z dostępnych materiałów. W rzeczywistości proces budowlany rozpoczyna się już na etapie decyzji o zapotrzebowaniu na dany rodzaj obiektu. Do wybudowania budynku potrzebujemy działki budowlanej o odpowiedniej powierzchni.

Zdjęcie ze strony Wikipedia.org

Zdjęcie ze strony Wikipedia.org

Zwykle działki podlegają konkretnym wymaganiom – należy upewnić się, że planowany budynek jest zgodny z projektem zagospodarowania przestrzennego. Kolejnym etapem jest wykonanie projektu budowlanego z uwzględnieniem jego architektury, a także zagospodarowania terenu. Dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę na podstawie gotowego projektu faktycznie można przystąpić do jego wznoszenia. Również zagospodarowanie placu budowy oraz dokładny harmonogram wykonywanych etapów muszą być zaprojektowane przed rozpoczęciem prac. W trakcie budowy sporządza się dziennik budowy i szereg protokołów dokumentujących jej przebieg. Dopiero po zakończeniu budowy i zatwierdzeniu odbioru budynku można rozpocząć jego użytkowanie.

Większości z nas obiekt budowlany kojarzy się w pierwszej chwili z blokiem mieszkalnym, domem jednorodzinnym lub wysokim biurowcem. To dobre skojarzenie, jednak pod tym pojęciem kryje się znacznie więcej. Obiekty budowlane można podzielić na trzy ogólne kategorie.

Źródło obrazka Wikipedia.org

Źródło obrazka Wikipedia.org

Pierwszą z nich są budynki – to właśnie do nich należą wyżej wymienione domy czy wieżowce, a także wszystkie inne obiekty posadowione na fundamencie, przykryte dachem i wydzielone ścianami. Druga i znacznie szersza kategoria obiektów budowlanych to budowle. Do nich zaliczają się głównie wszelkie duże obiekty, które budynkami nie są, tj. ulice, autostrady, linie kolejowe, mosty, wiadukty, tunele, lotniska, wykopy i nasypy, różnego rodzaju zbiorniki, maszty i tym podobne. Właściwie każdy obiekt na trwałe posadowiony w ziemi, a nie będący budynkiem w powszechnym rozumieniu, jest właśnie budowlą. Trzecią kategorię obiektów budowlanych stanowią, tak zwane, obiekty małej architektury – kapliczki, altanki, ogrodzenia, a nawet ławki czy śmietniki.