Badanie gruntu – kiedy jest potrzebne?

Badanie gruntu - kiedy jest potrzebne

Podejmując decyzję o budowie domu, należy pamiętać, że jego stabilność i dobry stan techniczny będą zależeć nie tylko od sposobu budowy, ale także od terenu, na którym powstanie. Badanie gruntu i sporządzona na jego podstawie dokumentacja geotechniczna daje odpowiedzi na wiele pytań, takich jak to, czy na działce występują osuwiska oraz jaka jest nośność gruntu. W efekcie inwestor może uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, na przykład pękających ścian w nowo powstałym domu oraz nierównomiernego osiadania budynku.

Nabycie działki, która nie daje możliwości budowy domu jednorodzinnego lub znacznie podnosi jego koszty w związku z występującymi na jej terenie osuwiskami, wysokim poziomem wód gruntowych lub niską nośnością gruntu może rodzić wiele problemów. Nietrafiona inwestycja może być przyczyną kłopotów finansowych inwestora i rodzić wiele innych problemów. Dlatego dobrą praktyką jest badanie gruntu, na którym planowana jest budowa, jeszcze przed jego zakupem. Na to należy oczywiście uzyska zgodę obecnego właściciela działki.

Geotechniczne gadanie gruntu odpowiada na wiele pytań…

Na podstawie przeprowadzonych badań gruntu geolog wykonuje na zlecenie inwestora dokumentację geotechniczną. Zawiera w niej szereg istotnych informacji na temat warunków wodno-gruntowych występujących na danej nieruchomości. Może też wskazać zalecenia dotyczące sposobu budowy fundamentów, jeśli nośność gruntu jest zbyt niska. Czego jeszcze dowiesz się z takiego opracowania? Jeżeli planujesz podpiwniczenie budynku, geolog może w opracowaniu określić prawdopodobieństwo podsiąkania wody do piwnicy. Jeśli będzie ono duże, prawdopodobnie wskaże na konieczność zmian w projekcie budowlanym. Określi też sposób zabezpieczenia budynku przed wodą opadową oraz wodami gruntowymi, co pozwali uniknąć zjawiska zalewania fundamentów i zawilgocenia murów budynku. Geolog określi rodzaj warstw gruntów występujących w miejscu, w którym ma powstać inwestycja budowlana, oraz głębokość ich zalegania. Badanie gruntu może wykazać występowanie piasku, który inwestor będzie mógł wykorzystać podczas budowy fundamentów.

Dlaczego należy wykonać badanie geotechniczne gruntu?

Choć w przeszłości nie istniały takie wymogi formalne podczas budowy domu jednorodzinnego, po nowelizacji przepisów urzędnicy mogą wymagać dokumentacji geotechnicznej przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę. Badanie gruntu i wykonanie takiej dokumentacji przez uprawnionego geologa to zwykle koszt wahający się od 1000 do 1500 zł przy budynku niepodpiwniczonym. Warto pamiętać, że cena może zależeć rejonu kraju, a także od zakresu badań (ilość wykonywanych odwiertów, dodatkowe badania laboratoryjne itd.). Samo badanie w terenie nie trwa długo, bo zazwyczaj zajmuje specjaliście kilka godzin. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej zajmuje zwykle dodatkowe dwa tygodnie.

Choć w przeszłości badanie gruntu nie było potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego, jego zlecenie pozwalało inwestorom uniknąć wielu przykrych konsekwencji i dodatkowych kosztów.

Udostępnij:

Dodaj komentarz